Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Công nghệ kỹ...

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại...

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Quản trị khách...

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Quản trị khách sạn năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo...

Thông báo tuyển sinh ngành Tiếng anh năm 2016

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Tiếng anh năm 2016 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại là trường chính...

Thông báo tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lí...

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Hệ thống thông tin quản lí (CNTT) năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương...

Thông báo tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2016

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Quản trị kinh doanh năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo...

Thông báo tuyển sinh ngành Marketing thương mại năm 2016

Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm
Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Marketing thương mại năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo tuyển...

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Tài chính –...

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I năm 2016
Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông...

Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Kế toán năm...

Thông báo tuyển sinh năm 2016
Thông báo xét tuyển học bạ THPT ngành Kế toán năm 2016 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại thông báo tuyển sinh...

Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học năm 2016

Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học năm 2016
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Thông tin đường dây nóng hỗ trợ giải đáp tuyển sinh

thong tin tuyen sinh
Thông tin về đường dây nóng để hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển cao đẳng năm...

Hướng dẫn ĐKXT

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...