Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngắn hạn

819

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngắn hạn

Trung tâm đào tạo ngắn hạn
Đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ trong lĩnh vực xăng dầu

1. Quá trình hình thành và phát triển
Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng ngắn hạn tiền thân là Trung tâm liên kết & đào tạo bồi dưỡng được thành lập vào năm 2009, với chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ – công nhân viên thuộc mọi thành phần kinh tế. Liên kết đào tạo với các trường Đại học, Học viện theo nhu cầu của xã hội.
Quy mô đào tạo ngắn hạn của Trung tâm giai đoạn 2010 – 2015

Năm 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Tổng cộng
Học viên 1086 1887 1950 2200 2451 9574

Hiện này, Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng ngắn hạn đang tổ chức, quản lý đào tạo trình độ sơ cấp với các ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực xăng dầu, lĩnh vực khách sạn – du lịch và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội. Cụ thể:
A. Trong lĩnh vực xăng dầu
1. Nâng bậc nghề công nhân xăng dầu
2. Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu (Nhân viên bán hàng xăng dầu)
3. Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu
5. Hệ thống quản lý cửa hàng xăng dầu Egas
6. Huấn luyện an toàn trong vận tải xăng dầu, gas
7. Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas
8.Văn minh thương mại cho đội ngũ lái xe xăng dầu, gas
B.  Trong lĩnh vực khách sạn – du lịch
1. Kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non và tiểu học
2. Kỹ thuật chế biến món ăn
3. Nghiệp vụ lễ tân
4. Nghiệp vụ bàn
5.Nghiệp vụ bar
6.Tiếng Anh phục vụ nhà hàng, khách sạn
C. Trong lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội
1. Kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
2. Giúp việc gia đình
3. Vệ sinh văn phòng
4. Bán hàng siêu thị
5. Kinh doanh thương mại dịch vụ
6. Tài chính xã, phường, thị trấn
7. Tiếng Anh cho người giúp việc
8. Tiếng Anh cho nhân viên bán hàng siêu thị
9. Xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop
10.Thủ thuật khai thác máy tính, mạng và bảo mật dữ liệu
11.Kỹ năng xây dựng giáo án, bài giảng cho giáo viên mầm non, tiểu học.
12. Văn minh thương mại
Tham gia giảng dạy các khóa ngắn hạn tại Trung tâm gồm các giảng viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng truyền đạt tốt của Nhà trường đến từ các khoa chuyên môn như:
– Quản trị kinh doanh;
– Kỹ thuật Công nghệ,
– Khách sạn – du lịch;
– Kế toán;
– Tin học kinh tế;
– Ngoại ngữ;
– Tài chính- Ngân hàng.
2. Chức năng
– Bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ công nhân viên trong các thành phần kinh tế
– Liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội;
– Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đào tạo hướng nghiệp giới thiệu việc làm và các hoạt động tư vấn khác
– Xây dựng đề án phát triển trung tâm trở thành đơn vị hoat động theo cơ chế tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tư chủ về tài chính; có chức năng nhiệm vụ phù hợp với sự phát triển của nhà trường
3. Cơ cấu tổ chức nhân sự
Số lượng cán bộ – viên chức bao gồm 6 người.
Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
Phó giám đốc: ThS.Trần Thị Hải Lý
04 chuyên viên:
ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
ThS. Trần Thị Hải Lý
ThS. Nguyễn Hoàng Tứ    Chuyên viên    nguyentu09tm@gmail.com
CN. Đỗ Đặng Sáng          Chuyên viên     dsanglm@yahoo.com.vn
ThS. Đặng Thị Ngọc Tú    Chuyên viên     dangngoctu82@gmail.com
ThS. Lâm Tuấn Hưng       Chuyên viên     hunglt.ctet@gmail.com
4. Địa chỉ liên hệ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A5, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: 0433.519.666 – 0433.535.247
Website: hocchungchi.com – Email: trungtamdaotaonganhan.ctet@gmail.com