Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp 2016

Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp 2016
Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp 2016 Lưu ý: Phiếu này có thể viết tay trên khổ giấy A4, nội dung theo mẫu trên. Link...

Thông báo tuyển sinh bậc nghề năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ------------–—----------- THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC NGHỀ NĂM 2016 Trường Cao đẳng Kinh tế -...

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2016

Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN 1. BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:   Thời gian đào tạo 30 tháng * Phương thức tuyển sinh:...

Kỳ thi THPT quốc gia: Phân chia thí sinh theo quận,...

Phân chi khu vực tuyển sinh
Kỳ thi THPT quốc gia: Phân chia thí sinh theo quận, huyện Ngày 3-4, tin từ Bộ GD-ĐT, trong Kỳ thi THPT quốc gia được...

Danh sách cụm thi đại học kỳ thi THPT quốc gia...

Cụm thi
DANH SÁCH CỤM THI ĐẠI HỌC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 3...

Hướng dẫn ĐKXT

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...