PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2016

433

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:   Thời gian đào tạo 30 tháng
* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
* Hồ sơ gồm:
– Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) hoặc Giấy CNTN năm 2016
– Phiếu đăng ký xét tuyển
– 01 phong bì dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh để Nhà trường gửi giấy báo
– Lệ phí xét tuyển 30.000đ/1 hồ sơ
2. TRUNG CẤP CHÍNH QUY: Thời gian đào tạo 20 tháng
* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
* Hồ sơ gồm:
– Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) hoặc Giấy CNTN năm 2016
– Học bạ gốc THCS (đối tượng chỉ tốt nghiệp THCS)
– 01 phong bì dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh
3. CÁC BẬC ĐÀO TẠO NGHỀ:
* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
* Hồ sơ gồm:
– Sơ yếu lý lịch, đơn xin học nghề có xác nhận của địa phương
– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (với bậc TCN)
– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ( với bậc CĐN)
– Học bạ gốc THCS (đối tượng chỉ tốt nghiệp THCS đăng ký học TCN)
– 01 phong bì dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh
THỜI GIAN XÉT TUYỂN
+ Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 1/3/2016 đến hết ngày 31/5/2016.
Xét tuyển và triệu tập nhập học trong tháng 6/2016.
+ Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 15/11/2016.
Xét tuyển và triệu tập nhập học thí sinh đợt 2 trong tháng 9/2016, nhập học bổ sung cho các thí sinh đăng ký muộn đến hết 15/11/2016.
+ Các chương trình đào tạo Bồi dưỡng và Ngắn hạn có lịch tuyển sinh riêng.