Khoa Khách sạn – Du lịch

Sinh viên khoa khách sạn du lịch tham quan thực tế
1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Khách sạn- Du lịch được thành lập theo Quyết định số 423/QĐ-CĐTM, ngày 15 tháng 12 năm...

Khoa Ngoại ngữ

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ
I. Cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ Số lượng cán bộ, giảng viên: 34 người Trong đó: + NCS: 02 người; + Thạc sỹ và HVCH: 30...

Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục thể chất và...

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất và Quốc phòng
I. Giới thiệu Khoa - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất và Quốc phòng là một trong 10 khoa và trung...

Khoa Kế toán

Khoa Kế Toán
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khoa Kế toán được thành lập tháng 8 năm 2003 (QĐ 65/QĐ-TCCB ngày 08/8/2003 của Hiệu trưởng...

Khoa tin học kinh tế

Tập thể giáo viên khoa tin kinh tế
1.Văn phòng Khoa Địa chỉ: Phòng 31 nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại. Điện thoại: (04) 33 530 407 2....

Khoa Kỹ thuật – công nghệ và cơ bản

Khoa kỹ thuật công nghệ
I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VÀ CƠ BẢN Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và cơ bản tiền thân là...

Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh
I. GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) được thành lập vào năm 1998 (khi Trường được nâng cấp...

Khoa Marketing

Khoa Marketing
1. Văn phòng Khoa Địa chỉ: Phòng 35, 37 nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Điện thoại: (04)33.532.058 Email: khoamarketing22011@gmail.com Website: www.itu.edu.vn 2....

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ
KHOA NGOẠI NGỮ I. Giới thiệu chung Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-CDDTM, ngày 20 tháng 01 năm 2011 của...

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng
I. GIỚI THIỆU KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Khoa Tài chính - Ngân hàng (Faculty of Finance and Banking) là khoa thành viên trực...

Hướng dẫn ĐKXT

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------*-------- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM...