Khoa Marketing

522

1. Văn phòng Khoa
Địa chỉ: Phòng 35, 37 nhà A1 – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: (04)33.532.058
Email: khoamarketing22011@gmail.com
Website: www.itu.edu.vn
2. Đội ngũ giảng viên
Với  đội ngũ cán bộ giảng viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm gồm 25 CBGV: 24 giảng viên, 01 trợ lý khoa – thư ký; trong đó có: 22 Thạc sỹ và Học viên cao học; Khoa được tổ chức cơ cấu như sau:

Tập thể CBGV Khoa Marketing
Tập thể CBGV Khoa Marketing

Ban chủ nhiệm khoa
ThS. Nguyễn Phú Phúc; Trưởng khoa
ThS. Phạm Thị Oanh; Phó Trưởng khoa
Các Bộ môn trực thuộc khoa
ThS. Bùi Thị Giang; Trưởng bộ môn Marketing
ThS. Lê Thu Hường; Trưởng bộ môn Luật kinh tế:
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo;Trưởng bộ môn Thống kê
3. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa
Khoa Marketing là khoa đào tạo cao đẳng, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực về Marketing và Thương hiệu, với chuyên ngành đào tạo gồm: Marketing thương mại và Quản trị thương hiệu, cụ thể:
– Chuyên ngành: Marketing thương mại
Mục tiêu: đào tạo cử nhân Marketing có trình độ cao đẳng, nắm vững các kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Marketing và có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
– Chuyên ngành: Quản trị thương hiệu
Mục tiêu: đào tạo cử nhân Quản trị thương hiệu có trình độ cao đẳng, nắm vững kiến thức cơ bản, sử dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Thương hiệu; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
– Ngoài những kiến thức chuyên sâu của ngành, mục tiêu đào tạo bổ sung cho người học những kỹ năng mềm như:
+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
+ Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;
+ Kỹ năng đàm phán, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề hiệu quả;
+ Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
+ Kỹ năng tự quản lý thời gian;
+ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
4. Thành tích được ghi nhận:
Khoa Marketing được Ban giám hiệu Nhà trường chính thức ký Quyết định thành lập từ ngày 01/02/2011. Mặc dù là Khoa mới được thành lập nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chủ nhiệm khoa, sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sự nỗ lực của sinh viên, Khoa đã đạt được những thành tích đáng khen ngợi như:
Tập thể
– Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học: 2011 – 2012; 2012 – 2013.
– Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm học: 2011 – 2012.
– Bằng khen của Bộ Công Thương năm học 2012 – 2013.
Cá nhân
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 02 lượt cá nhân; Bằng khen Bộ Công Thương: 03 lượt cá nhân
Chiến sĩ thi đua cơ sở: 12 lượt