Khoa Kỹ thuật – công nghệ và cơ bản

603

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ CƠ BẢN

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và cơ bản tiền thân là Tổ kỹ thuật  thuộc Trường Trung Học Thương Mại Trung Ương 1 nay là Trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ Thuật Thương mại.
Khoa Kỹ Thuật – Công nghệ và cơ bản hiện đang đảm nhiệm vai trò đào tạo bậc cao đẳng chính quy, bậc cao đẳng chính quy hệ liên thông, bậc trung cấp chính quy, bậc nghề các chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu, Hóa phân tích, Công nghệ hóa hữu cơ. Ngoài ra Khoa còn tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ, công nhân ngành xăng dầu. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Chuyển giao công nghệ và ứng dụng thành tựu mới tại các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu.
Với đội ngũ cán bộ, viên chức trình độ cao và giàu kinh nghiệm thực tế, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và cơ bản đang là một trong những Khoa có uy tín về giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương Mại. Nhằm tiếp cận xu hướng của thời đại, Khoa luôn chú trọng liên kết đào tạo và hợp tác với các công ty xăng dầu lớn như: Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, công ty xăng dầu khu vực I, và các công ty xăng dầu khác, cũng như các trung tâm hóa nghiệm, các công ty sản xuất và kinh doanh hóa chất…nhằm tiếp thu công nghệ hiện đại, học tập nâng cao kiến thức, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo của Khoa đã được khẳng định với trên 90% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên môn.
Không chỉ chú trọng đến công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học cũng không ngừng phát triển. Hàng năm, đội ngũ giảng viên, sinh viên đều tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp…trong lĩnh vực xăng dầu và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.
Số lượng, cơ cấu, trình độ cán bộ, viên chức:
– Số lượng cán bộ, viên chức: 13
– Cơ cấu: Trưởng khoa: ThS. Bùi Thế Toàn
Giảng viên: 11
Chuyên viên: 02
– Trình độ: Đại học: 07
Sau đại học: 06

Khoa kỹ thuật công nghệ
Khoa kỹ thuật công nghệ

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đạo tạo Kỹ thuật Xăng dầu
Thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường.
Chương trình đạo tạo Kỹ thuật Xăng dầu giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng:
– Lựa chọn các phương pháp phân tích phù hợp phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu.
– Thực hiện được các thí nghiệm xác định chỉ tiêu chất lượng của các mặt hàng xăng dầu trong phòng thí nghiệm và đánh giá chất lượng của các sản phẩm đó.
– Vận hành, phát hiện, xử lý và khắc phục những sự cố đơn giản các dây truyền công nghệ tại kho xăng dầu, nhà máy sản xuất pha chế dầu nhờn.
– Sử dụng thành thạo các trang thiết bị kinh doanh xăng dầu.
– Xây dựng và triển khai được các phương án phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
– Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế hao hụt xăng dầu và đưa ra được các biện pháp bảo quản chất lượng xăng dầu trong kinh doanh.
– Tham mưu cho lãnh đạo những ý kiến cải tiến quy trình công nghệ trong công tác quản lý và kinh doanh.
– Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực xăng dầu.
– Giao tiếp tốt, có kỹ năng tính toán và quản lý thời gian hiệu quả.
– Kỹ năng tổ chức công việc; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, lãnh đạo nhóm, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm với đồng nghiệp.
– Kỹ năng đặt câu hỏi và phản biện vấn đề;
– Sử dụng tin học trình độ B, tiếp thu khai thác và sử dụng được các phần mềm chuyên ngành.
– Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, dịch tài liệu đơn giản phục vụ chuyên môn.
Chương trình đạo tạo Công nghệ Hóa hữu cơ
Thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường.
Chương trình đạo tạo Công nghệ Hóa hữu cơ sinh viên được trang bị các kỹ năng sau:
– Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm hữu cơ.
– Thực hiện được các thí nghiệm xác định chỉ tiêu chất lượng của các sản phẩm hữu cơ cơ bản trong phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của các trung tâm, viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực hoá hữu cơ và đánh giá chất lượng của các sản phẩm đó.
– Sử dụng thành thạo trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ.
– Vận hành các dây truyền công nghệ trong nhà máy sản xuất sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực hữu cơ.
– Phát hiện, xử lý và khắc phục những sự cố đơn giản trong dây truyền công nghệ.
– Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghệ hữu cơ
– Xây dựng và triển khai các phương án phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
Chương trình đạo tạo Hóa phân tích
Thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường.
Chương trình đạo tạo Hóa phân tích sinh viên được trang bị các kỹ năng sau:
– Lựa chọn được những phương pháp phân tích thích hợp phục vụ việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong nhà máy sản xuất, sử dụng hoá chất.
– Thực hiện được các thí nghiệm phân tích đơn giản và phức tạp.
– Sử dụng thành thạo trang thiết bị, dụng cụ, máy móc trong phòng thí nghiệm hóa phân tích.
– Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực hóa phân tích.
– Tham mưu được cho lãnh đạo những ý kiến cải tiến về quy trình, công nghệ… trong công tác quản lý và kinh doanh.
Chương trình đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật Xăng dầu
Thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường.
Chương trình đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật Xăng dầu học sinh được trang bị các kỹ năng sau:
– Thực hành tốt các thí nghiệm xác định chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm dầu mỏ.
– Thực hiện tốt các kỹ năng bán hàng, giao nhận xăng dầu tại kho, cửa hàng xăng dầu.
– Xác định được lượng hao hụt xăng dầu trong quá trình tồn chứa, bảo quản, kinh doanh xăng dầu, từ đó đưa ra được các biện pháp phòng chống hao hụt tại kho và cửa hàng xăng dầu.
– Thực hiện tốt các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại kho và cửa hàng xăng dầu.
– Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm.
Trung cấp nghề và nghề ngành kỹ thuật xăng dầu.
Thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường.
– Thành thạo về quy trình nghiệp vụ bán hàng xăng dầu, gas.
– Vận hành thành thạo, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các trang thiết bị có trong cửa hàng.
– Nhập, xuất xăng dầu và gas tại cửa hàng đúng các nguyên tắc, quy trình.
– Xác định ban đầu về chất lượng xăng, dầu trong quá trình kinh doanh.
– Tổ chức bảo quản xăng, dầu tại cửa hàng không để hao hụt, thất thoát.
– Ghi chép sổ sách xuất, nhập, giao nhận tại cửa hàng, viết hoá đơn bán hàng, báo cáo bán hàng, thẻ kho, thẻ bể.
– Thành thạo về kỹ năng phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
III. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
Với cơ sở vật chất hiện đại, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và cơ bản hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên. Tại Khoa, sinh viên có điều kiện học tập thuận lợi, được đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có kinh nghiệm hướng dẫn.
Bên cạnh đó, sinh viên cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao nhằm học hỏi và trải nghiệm các kỹ năng mềm cần thiết cho các hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Ảnh thiết bị thí nghiệm, phòng thí nghiệm, phòng thực hành
Các hoạt động ngoại khóa
Ngoài các chương trình học chính khóa sinh viên được tham gia các câu lạc bộ: Tiếng Anh, Thể thao, Tin học,…, các cuộc thi chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp.
Nhằm giúp sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, trong nội dung môn học Khoa thường xuyên tổ chức cho sinh viên tham quan học tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo, báo cáo chuyên đề giữa doanh nghiệp và sinh viên, từ đó sinh viên được gắn kết với thực tế và định hướng nghề nghiệp tương lai tốt hơn. Bên cạnh đó, khoa còn mời một số đối tác, các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu mở một số lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu thực tế của công ty tại Trường hoặc địa phương nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với sinh viên, giúp cho doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nhân lực ngay khi các em đang đi học.
Cơ hội nghề nghiệp
Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, các công ty hay doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu đang có nhu cầu rất lớn về nhân sự trong lĩnh vực Kỹ thuật xăng dầu. Trước xu hướng đó, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và cơ bản đã chủ động liên hệ, triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các công ty, doanh nghiệp lớn nhằm hỗ trợ sinh viên về chuyên môn cũng như nâng cao khả năng làm việc trong thực tế.
Hoàn thành chương trình học, sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và cơ bản có thể tự học, nghiên cứu khoa học để thường xuyên nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường làm việc.Và có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn.
Sau khi tốt nghiệp, tùy thuộc vào ngành học sinh viên có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, công ty với các vị trí khác nhau.
Chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu
Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại:
– Các công ty xăng dầu, công ty kinh doanh, cơ sở pha chế, sản xuất xăng dầu và sản phẩm dầu mỏ, phòng thí nghiệm xăng dầu, phòng thí nghiệm hóa dầu, chi nhánh của công ty, kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu.
– Các công ty sản xuất kinh doanh gas, các kho gas và cửa hàng kinh doanh gas.
Chuyên ngành Công nghệ hóa hữu cơ.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại:
– Phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật, dây truyền công nghệ tại phân xưởng hóa chất hữu cơ.
– Các nhà máy sản xuất hóa chất: Sản xuất nhựa, cao su, chất dẻo, sơn …
– Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh hóa chất.
– Các công ty sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực sử dụng vật liệu hữu cơ.
Chuyên ngành hóa phân tích.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại:
– Phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật, dây truyền công nghệ tại phân xưởng hóa chất.
– Các nhà máy sản xuất hóa chất: Sản xuất nhựa, cao su, chất dẻo, sơn, xi măng, phân bón, luyện kim, thực phẩm, môi trường …
– Các cơ sở kinh doanh hóa chất.
– Các đơn vị sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực hóa chất.
Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật xăng dầu.
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc tại.
– Các công ty xăng dầu, công ty kinh doanh, cơ sở pha chế, sản xuất xăng dầu và sản phẩm dầu mỏ, phòng thí nghiệm xăng dầu, phòng thí nghiệm hóa dầu, chi nhánh của công ty, kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu.
– Các công ty sản xuất kinh doanh gas, các kho gas và cửa hàng kinh doanh gas.
Trung cấp nghề và nghề ngành Kỹ thuật xăng dầu.
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc tại.
– Các công ty xăng dầu, công ty kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu.
– Các công ty sản xuất kinh doanh gas, các kho gas và cửa hàng kinh doanh gas
Ảnh SV tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Xăng dầu
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Địa chỉ: Phòng 32 nhà A1- Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại: (04)33.531.060