Khoa Kế toán

565

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Khoa Kế toán được thành lập tháng 8 năm 2003 (QĐ 65/QĐ-TCCB ngày 08/8/2003 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại) với tên gọi ban đầu là Khoa Kế toán Thương mại.
Năm 2010, theo Quyết định số 89/QĐ – CĐTM ngày 23 tháng 03 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại về việc tách Khoa Kế toán – Tài chính thành Khoa Kế toán và Khoa Tài chính – Ngân hàng.
Khoa Kế toán thực hiện giảng dạy và đào tạo cho tất cả các chuyên ngành, các hệ và các cấp đào tạo từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng.
Khoa trực tiếp quản lý và đào tạo 02 chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và chuyên ngành Kiểm toán; các môn học của khoa Kế toán trực tiếp giảng dạy đều có đầy đủ hệ thống giáo trình, tài liệu và sách tham khảo. Các giáo trình luôn được đổi mới, bổ sung, biên soạn lại cho phù hợp với những thay đổi về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế – tài chính cũng như yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giảng dạy các môn học trong từng thời kỳ. Chất lượng giảng dạy của giáo viên Khoa Kế toán luôn được đảm bảo và ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Do những cống hiến của tập thể thầy cô giáo, sự phấn đấu học tập, rèn luyện của các thế hệ học sinh, sinh viên của Khoa Kế toán mà Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tặng cho Khoa Kế toán nhiều các danh hiệu thi đua và phần thưởng:
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
Phần thưởng: Bằng khen năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
II. NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Nhiệm vụ
– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
2. Cơ cấu tổ chức
Hiện nay, tổng số cán bộ, giảng viên, viên chức của khoa có 41 người, trong đó 39 giảng viên và 02 cán bộ văn phòng khoa. Đội ngũ giảng viên, viên chức của khoa đều có trình độ cử nhân trở lên.

Khoa Kế Toán
Tập thể cán bộ Khoa Kế toán

Trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Cẩm Hà
Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thúy Hồng
Khoa Kế toán có 3 bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Kế toán căn bản (10 giảng viên)
Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Nam Hải
Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phùng Lê Phương Nga
2. Bộ môn Kế toán doanh nghiệp (17 giảng viên)
Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Thị Thúy Nga
Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Thị Hồng Phượng
3. Bộ môn Kiểm toán (9 giảng viên)
Trưởng Bộ môn: ThS. Hoàng Thị Trà Hương
Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Hạnh
III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
– Văn Phòng Khoa Kế toán, Nhà A1 (Tầng 3), Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.
– Điện thoại : 04.33.535.059
– Email: Khoaketoan2003@yahoo.com.vn