Giới thiệu về Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

1267

Tên Trường: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
College of Trade Economic and Technique
Loại hình trường đào tạo: Công lập
Địa chỉ: Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  043.3531324, Fax: 04.33534439
Website: www.ctet.edu.vn
SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU
Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và du lịch; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mục tiêu
Đào tạo đa ngành, đa cấp, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; sau năm 2015 trở thành trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
TRÌNH ĐỘ ĐÀO  TẠO
Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề.
Cao đẳng liên thông Trung cấp.
Liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học, Trung học – Đại học hệ vừa làm vừa học.
NGÀNH  NGHỀ  ĐÀO  TẠO
– Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh thương mại
– Quản trị khách sạn
– Marketing
– Kế toán
– Tài chính – Ngân hàng
– Công nghệ kỹ thuật hóa học
– Hệ thống thông tin quản lý
– Tiếng Anh
Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:
– Bán xăng dầu
– Giao nhận bảo quản xăng dầu
– Bán hàng siêu thị
– Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh xăng dầu
– Nghiệp vụ cửa hàng trưởng
– Nâng bậc nghề nhân viên nghiệp vụ.
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại tiền thân là Trường Cán bộ Vật tư và Trường Trung học Thương nghiệp Sơn Tây được thành lập ngày 20/12/1961. Ngày 24/11/1990 Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Thương mại) đã quyết định hợp nhất 2 trường thành Trường Trung học Thương mại Trung ương I với nhiệm vụ đào tạo nhiều chuyên ngành cho bậc trung học và dạy nghề, phục vụ nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của hoạt động thương mại ở nước ta.

Với truyền thống tốt đẹp và khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường và trước những yêu cầu mới đặt ra của nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, ngày 22/5/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/1998/QĐ-TTg nâng cấp trường Trung học Thương mại Trung ương I thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại. Trường thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, thương mại ở các bậc: Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề; Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ, phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, sản xuất kinh doanh và dịch vụ của ngành Thương mại. Trường trực thuộc Bộ Thương mại và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng.

Trong 44 năm qua, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho ngành Thương mại và các nhu cầu khác của đất nước gần 40 nghìn cán bộ và nhân viên phục vụ công tác giáo dục, đào tạo hơn 200 học sinh cho các nước bạn Lào và Campuchia (trong đó từ năm 1961-1990 đào tạo cán bộ trung học và dạy nghề các chuyên ngành vật tư và thương nghiệp, từ năm 1991 đến nay đào tạo cán bộ cao đẳng, trung học và nghề thương mại). Trong nhiều năm trước đây, việc đào tạo cán bộ ở bậc Cao đẳng và Đại học ở nước ta còn hạn chế, vì vậy những cán bộ và nhân viên bậc trung học và nghề do Nhà trường đào tạo đã góp một phần quan trọng vào việc xây dựng ngành Thương mại – Vật tư ở miền Bắc, tạo điều kiện xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng và chi viện cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ thắng lợi.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, Nhà trường còn tham gia và góp phần trực tiếp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến đó, đã có hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh của Nhà trường đã lên đường nhập ngũ, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường đã sẵn sàng phục vụ lâu dài trong quân đội và lực lượng công an nhân dân. Nhà trường đã tham gia hàng vạn ngày công di chuyển, xây dựng trường, giải toả vật tư hàng hoá, lao động giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ,… Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có gần 100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Nhà trường được tặng thưởng huân huy trương kháng chiến các loại.

Sau năm 1975, khi đất nước đã thống nhất, nhiều lớp cán bộ do Nhà trường đào tạo đã được cử vào hầu hết các tỉnh, thành phố phía Nam để xây dựng các đơn vị cơ sở của ngành Thương nghiệp – Vật tư, tạo nền móng cho sự phát triển ngành Thương mại ngày nay.

Quán triệt và thực hiện quan điểm đổi mới công tác giáo dục – đào tạo của Đảng, Nhà trường đã bám sát mục tiêu giáo dục – đào tạo của Đảng và Nhà nước là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động – sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước. Nhà trường đã phấn đấu đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện, có năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Đồng thời Nhà trường còn tích cực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Đã có 7 đề tài khoa học cấp Bộ, nhiều đề tại khoa học cấp trường được hoàn thành trong những năm qua, góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ – giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo và một số lĩnh vực hoạt động thực tiễn của ngành.

Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của ngành Thương mại, Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thương mại cho phép liên kết đào tạo cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng với các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại, Viện Đại học Mở, Đại học Thái Nguyên,… Đến nay đã có hơn 4.000 sinh viên thuộc các chuyên ngành kinh tế vật tư, quản trị kinh doanh thương mại, kế toán thương mại và cao đẳng hoá dầu được đào tạo tại trường. Đồng thời nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng nghìn học viên từ Chánh, Phó giám đốc các Công ty, Xí nghiệp, kế toán trưởng, cửa hàng trưởng đến nhân viên nghiệp vụ ở các địa phương và đơn vị trong ngành.

Đặc biệt từ năm 2004 Trường Cao đẳng kinh tế – kỹ thuật thương mại đã liên kết với các Trường Đại học như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Thái nguyên đào tạo hệ hoàn chỉnh kiến thức từ Cao đẳng lên Đại học. Thời gian học tập từ 1 đến 2 năm (Bằng chính quy hoặc không chính quy).
Thí sinh được tham gia học tập tại trường sẽ có cơ hội nhận được bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.

Truyền thống của Nhà trường luôn gắn liền với sự trưởng thành của các lớp cán bộ, giáo viên, HS-SV. Đến nay, nhiều cán bộ, giáo viên, HS-SV của Nhà trường đã và đang có những bước trưởng thành về mọi mặt, trở thành những cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, những sĩ quan cao cấp trong quân đội, những cán bộ và nhân viên nghiệp vụ kinh doanh vững vàng trên thương trường trong thời kỳ đổi mới, mà tiêu biểu là thầy giáo Trương Đình Tuyển – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại, và những học sinh khoá I như đ/c Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, đ/c Phương Văn Lầu – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam,…

Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thương mại và nhiều các cơ quan ban ngành khác tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.Từ ngày được nâng cấp thành trường Cao đẳng, Nhà trường đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, ngành nghề đào tạo cũng như chất lượng dạy và học./.